Garantiitingimused

 1. Käesolevad garantiitingimused puudutavad ainult Gründer OÜ poolt müüdud uute toodete valmistus- ja materjalivigu.
 2. Garantii alla kuuluvad ainult need tooted, mille tootmisest on möödas vähem kui 5 aastat ja mille puhul on võimalik tõestada, et viga on tekkinud tootmisprotsessi käigus.
 3. Garantii kehtib kas 2 aastat alates toote üleandmise kuupäevast või kuni mustri jääksügavus on alla 3 mm.
 4. Garantii alla ei kuulu tooted, mida on kliendi poolt remonditud ja/või taastatud.
 5. Garantii alla ei kuulu vigastused, mis on tekkinud:
  • ebaõige kasutamise, ladustamise, paigalduse või tahtliku tegevuse tulemusena;
  • auto tehnilise mittekorrasoleku või ülekoormuse tõttu;
  • toote kasutamisel maastikul või võidusõidul;
  • õnnetusjuhtumi, tulekahju või teeolude tõttu.
 6. Garantii eelduseks on, et klient teatab vea ilmnemisel sellest 14 päeva jooksul kirjalikult. Avaldusele tuleb lisada:
  • veaga toode;
  • toote ostmise kuupäev ja arve number;
  • toote kasutusse võtmise kuupäev ja kasutuses olemise aeg;
  • vea ilmnemise kuupäev;
  • auto mark ja mudel, valmistusaasta ja reg. number;
  • täpne vea selgitus ja põhjus;
  • toote paigaldaja isik või firma;
  • lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon;
  • garantiitalong, kui see on vastaval tootel olemas.
 7. Kui Gründer OÜ poolt läbiviidud kontroll tõestab materjali- või tootmisviga, siis toode parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt.
  • Rehvide hüvitise suurus arvutatakse kuluvusastme järgi valemiga: müügihind kliendile × mustri jääksügavus mm ÷ mustri algsügavus mm;
  • Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.
 8. Kui klient ei ole nõus Gründer OÜ poolt läbiviidud ekspertiisiga, siis saadetakse toode esimesel võimalusel kliendi kulul täiendavaks ekspertiisiks valmistajatehasesse. Valmistajatehase poolt toote praagiks tunnistamise korral kliendile saatekulud hüvitatakse.
 9. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, on Gründer OÜ-l õigus toode hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua 30 päeva jooksul toote tagastamist.
 10. Kasutatud toodetele need garantiitingimused ei laiene. Kasutatud rehvidele ja velgedele kehtib meie poolt teostatud paigalduse garantii, mis tagab selle, et paigaldatud toode on kasutuskõlblik. Kasutatud tooteid tagasi ei võeta ja ümber ei vahetata.